2012. október 25., csütörtök

L'Aquila ítélet - Ki a hibás?

Ha valami tragikus történik, mindig ott lebeg a kérdés, ki a hibás? Van, amikor ennek megválaszolása elkerülhetetlen, segít a történtek feldolgozásában, segít az előremutatásban. Azonban mi a helyzet a természeti katasztrófák esetében? Amennyiben emberéletben esik kár, amennyiben óriási anyagi veszteségek történnek, vajon ott is meg lehet nevezni egy felelőst? Van, kell-e felelős, lehet-e hibás bárki is? A válasz sokszor nem egyszerű. Az elmúlt napok történései hullámokat korbácsolnak: lehet-e egy földtudományi szakember felelős egy természeti csapásért?
A hét elején megszületett az első fokú, nem jogerős ítélet a közép-olaszországi L'Aquila települést 2009-ben romba döntő földrengés előrejelzése kapcsán indított perben. 2009. április 6-án egy 6,3 magnitúdójú földrengés rázta meg a várost és az összedőlő épületek alatt 309 ember vesztette az életét. Ki a hibás? - szakad fel ilyenkor a torkokból, hiszen sokan szeretett közeltartozóikat vesztették el. Ki felel ezért, hogyan lehetett volna megelőzni, hogyan lehetett volna elkerülni ezt a csapást? Le kell szögezni gyorsan: a természeti eseményt, a földrengést magát nem lehetett elkerülni, a kérdés tehát az, hogy a katasztrófát vajon el el lehetett volna kerülni? A kettő ugyanis nem ugyanaz! Az egyik egy természeti folyamat, ami tőlünk függetlenül zajlik, a másik viszont az emberi élet, az emberi javak, amit egy adott természeti esemény, legyen az földrengés, vulkánkitörés vagy éppen árvíz, meredek sziklafal vagy löszfal leomlás veszélyeztet. Mit lehet tenni? Meg lehet óvni emberéletet, emberi javakat? Ha igen, hogyan? Mi a szerepe, a felelőssége a szakembereknek?
L'Aquila romokban a 2009. április 6-i földrengés nyomán. Forrás: Wikipedia

Az olasz bíróság hat olasz szakembert (Franco Barberi, Enzo Boschi, Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva, Mauro Dolce) és egy polgári védelmi tisztviselőt (Bernardo De Bernardinis) egyenként 6-6 év börtönbüntetésre ítélt, továbbá közel 8 millió euro megfizetésére kötelezték gondatlanságból elkövetett emberölés vádjával. Hibáztak a tudósok, vagy mondjuk ki, öltek? - hirdetik a szalagcímek. Az ítélet súlyos, akárcsak a vád! Gondatlanságból elkövetett emberölés! Sokan ezt úgy értelmezik, a vád az, hogy nem jelezték előre a pusztító földrengést. A vád azonban nem ez, hanem az, hogy nem megfelelően közvetítették a veszélyt a lakosság felé, azaz a megvádolt 7 szakember kommunikációs hibát követett el. A kérdés az, vajon ez kimeríti a gondatlanságból elkövetett emberölés tényállását? Meggyőződésem, hogy nem, és mindehhez ismerni kell sok egyéb körülményt is. A bírói döntés következményei azonban beláthatatlanok. Mindezek után még komolyabban vetődik fel, hogy milyen súlya van egy szakértői véleménynek, egyáltalán milyen súlya van bármilyen véleménynek, ami embereket érint? Itt van egyik kulcskérdés ebben az esetben, ami rengeteg megfontolandó tanulságot ad! Egy dolgot ne feledjünk, a l'aquilai térséget az olasz szeizmológusok jóval 2009 előtt a földrengések szempontjából az egyik legveszélyeztetettebb területnek jelölték! Ki vizsgálta azt, hogy vajon az épületek ennek megfelelően földrengés-biztosak, ki vizsgálta azt, hogy vajon volt-e megfelelő felkészítés a lakosság körében, hogy adott esetben mit kell csinálni?
Az ítélet után a reakció egyértelmű, az olasz és nemzetközi szakember gárda szinte egyöntetűen megroppant! Sorra mondanak le az olasz szakemberek a katasztrófavédelemben betöltött szerepükről, a tudósok arról értekeznek, arra hívják fel a figyelmet, hogy ez az ítélet súlyosan érintheti a szakemberek és döntéshozók közötti párbeszédet, megbéníthatja a szakembereket, hogy időben jó döntéseket hozzanak, amikkel emberéleteket, emberi javakat védhetnek meg. A szakemberekre ugyanis most már "pisztoly szegeződik": ha hibázol, akkor baj lesz!
Világosan kell látni, hogy a következő évtizedekben szembe kell majd nézni olyan természeti eseményekkel, amelyek akár nagy népsűrűségű területen történhetnek, ahol a potenciális veszély felmérhetetlen! Amennyiben például vulkáni rengések kezdenek majd kipattanni a Vezúv alól, vajon ki fogja megmondani mekkora a veszély, ki fogja figyelmeztetni a lakosságot, hogy mi várható, esetleg mikor kell valóban elrendelni a lakosság - több százezer (!!!) ember - kitelepítését? 2010. október 25-én Indonéziában, Surono egy súlyos döntést hozott meg. Ismerve a Merapiról érkező adatokat azt javasolta a hatóságoknak, hogy késedelem nélkül telepítsenek ki több tízezer embert. Egy nappal később a tűzhányó hosszú évtizedek óta nem látott hevességgel tört ki. Bár a vulkáni működésnek több mint 300 halálos áldozata volt, a vulkanológus szakember döntése tízezrek életét óvta meg! Mi lett volna ha vár még egy napot, hogy még biztosabb legyen abban, hogy valóban nagyon erős kitörés várható? Lehet, hogy akkor már késő és tízezrek halnak meg. Vajon Surono elítélhető lett volna ebben az esetben? Ki a hibás, ki a felelős? Ki hozza meg időben azt a döntést, amivel elkerülhető egy természeti katasztrófa vagy csökkenthető annak hatása? Hogyan lesz ez a jövőben, különösen Olaszországban, ahol számos terület kiemelten földrengésveszélyes, illetve kitett a vulkáni veszélynek?
Az elítélt szakemberek, kiváló tudósok, többet magam is ismerek. Franco Barberi például számos hasonló esetet élt meg. 1985 októberében ő vezette azt a vulkanológus szakember csapatot, akik rámutattak arra, hogy a kolumbiai Nevado del Ruiz kitörése beláthatatlan veszélyekkel járhat és különösen figyelni kell a környező folyómedrekben lerohanó esetleges iszapárak pusztító hatására. Javasolták ezért egy gyors előrejelző rendszer felállítását. A hatóságok nem fogadták meg a szakszerű véleményt, az eredmény egy teljes város - Armero - elpusztulása, több mint 22 ezer áldozat!!!... Barberi később számos sikeres akciót vezetett az Etnán (pl. 1992-ben a Zafferánát veszélyeztető kitörés során), aminek a célja a lávafolyások eltérítése volt, hogy azok elkerüljék a településeket. Nincs kétség afelől, hogy nagy tapasztalatokkal rendelkező, kiváló szakember! Most 6 év börtönbüntetés elé néz!... Ki a hibás?
Sokan valóban leegyszerűsítik a kérdést, csupán arra keresve a választ, hogy mennyire jelezhetők előre a földrengések? A válasz viszonylag egyszerű, a tudomány jelenlegi állása szerint NINCS erre mód! Mégis, az emberek ebbe nehezen tudnak belenyugodni! A l'aquilai eset értékelése során sem kerülhető meg egy fontos körülmény, ami igen, akár a szakemberek kommunikációjára (ez a vád alapja!) is kihathatott. Egy bizonyos Giampaolo Giuliani radon kiáramlási adatokra alapozva 2009 március elején azt állította (nem előre jelezte, hanem állította!!!), hogy romboló földrengés következik be, mégpedig Sulmona település (L'Aquilától 50 km-re) területén és pontosan március 30-án (megj.: egyik sem jött be... - ezt lehet büntetlenül csinálni?). Maga a módszer felkeltette a szakma érdeklődését is, azonban elfogadásra nem talált, mivel ennek egyértelmű bizonyítékai hiányoztak, és így az előrejelzésben betöltött szerepe is erősen megkérdőjeleződött. Giuliani azonban mindent megmozgatott, hogy jóslata (figyelem, nem előre jelzése!!) minél nagyobb nyilvánosságot kapjon. Ezek után elképzelhető, hogy a szakembereken egy újabb nyomás volt: mit válaszoljanak Giuliani felvetésére. Az ellenszél nagy, sokan gondolják azt, hogy biztos vannak olyanok, akik nem szakemberek létükre is meg tudnak oldani olyat, amit a tudósok nem. Akikre inkább hallgatni kell, az embereknek szükségük van erre! Valóban, szükség van erre? A szakembereknek számtalan ilyen problémával is meg kell megbirkózniuk egy természeti veszélyhelyzet esetén. Van, aki mindenkinél jobban tud mindent, mert ő megmondta!... Nos, Giuliani akciója nem volt más, mint megalapozatlan pánikkeltés, ami nem kizárt, hogy befolyásolhatta a szakemberek nyilvánosság előtt elmondott véleményét is. Ahogy Tóth László, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetének szeizmológusa is megjegyezte egy korábbi interjúban: "Egy-egy kisebb-nagyobb hazai földrengés után nálunk is többször terjednek rémhírek várható nagy földrengésekről. A századik telefonálónak már mi is gyakran röviden és leegyszerűsítve - és inkább megnyugtatóan - válaszolunk."
Egy feszültségekkel teli krízis helyzetben, amikor sokszor azt is el kell mondaniuk a szakembereknek, hogy ők nem tudnak csak igen-t vagy nem-et mondani, ők nem tudják azt megmondani, hogy pontosan mikor, hol és mekkora földrengés lesz, ők csak valószínűsíteni tudják bizonyos események bekövetkeztét, nehéz csupán a szakmai érveket hangoztatni. A szakemberek "bizonytalanságát", legalábbis ami a szavaikból kivehető, el kell fogadni a társadalomnak! Egy szakember legfeljebb valószínűsíteni tudja egy természeti esemény bekövetkeztét, az újságcímekben viszont mindez sokszor mint egy határozott állítás jön le. Ki a hibás, ki a felelős? Vajon el tudjuk fogadni az előre jelzés bizonytalanságát? Ez nem jelenti azt, hogy a tudomány nem tud hasznos válaszokat adni, dehogynem! Életeket menthet, amit számos eset támaszt alá. Tudni kell azonban azt, hogy mi jelezhető előre és mi nem, mi a különbség a jóslás és előre jelzés között! Szögezzük le, jelenleg senki, de senki nem tudja napra és helyre pontosan megjósolni, hogy milyen természeti csapás következik be! Mondjuk ki, aki ilyet tesz, az hazudik, pánikot kelt!
A tudósok, szakemberek, felelőssége nagy, át kell látniuk a meglévő adatok, értékelni és értelmezni kell azokat, levonni a megfelelő következtetéseket és mindebből modellt alkotni, ami alapján tanácsot tudnak adni a döntéshozóknak és az eredményeket meg tudják ismertetni az emberekkel is. A veszély előrejelzés e két feladat együtteséből áll: szakmailag megalapozott vélemény és kommunikáció. A siker csak akkor jöhet el, ha mindkét elem profi módon működik. Ehhez azonban mindezek megértése és a megfelelő körülmény biztosítása is szükséges! Szükséges a bizalom, hogy a szakemberek megfelelően végzik a dolgukat, hogy képesek megalapozott és a társadalmat segítő döntéseket meghozni, szükséges az, hogy a társadalom, a döntéshozók felismerjék azt is, hogy egyáltalán vannak ilyen szakemberek, akik segíteni tudják a társadalmat, akiknek a szavát érdemes meghallani. A l'aquilai bírósági döntés ebben nyilván nem segít, mert kérdés, hogy érkeznek-e majd ezek után időben meghozott, segítő szakmai vélemények. Ebben most nyilvánvalóan segíteni kell a társadalomnak is és természetesen a szakembereknek is le kell vonni a tanulságokat, amit a l'aquilai eset ad. Mert ez a fontos!
Ki a hibás? Vajon kell-e hibás? Mindez sajnos már nem segít azokon, akik áldozatul estek a l'aquilai földrengésnek! Meggyőződésem, hogy rossz és veszélyes bírói ítélet született, ami nem segíti a hasonló esetek elkerülését. Ami viszont elkerülhetetlen: megfelelő stratégia kidolgozása, hogy miképpen kezelhetők a természeti katasztrófák, a szakmai előrejelzéstől a kommunikáción keresztül , beleértve a széles körű és objektív tájékoztatást is, a döntéshozatali mechanizmusig. Csak remélni lehet, hogy ez a jövőt érzékenyen érintő kérdés nem marad ki például az EU elkövetkezendő Horizon 2020 keretprogramjának stratégiailag kiemelt területei közül sem... Mert ezekre a tapasztalatokra túlnépesedett világunkban egyre nagyobb szükség lesz!

Hivatalos szakmai szervezetek tiltakozó felhívásai:
AGU (American Geophysical Union): Conviction of Italian Scientists May Hinder Open Discussion of Seismic Risk
EGU (European Geosciences Union): Scientists alarmed by verdict of Italian court
IAVCEI (International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior): Conviction of Scientists in Italy Involved in the 2009 l’Aquila Earthquake Disaster, Italy - A Response from IAVCEIBest Blogger Tips

7 megjegyzés:

 1. 5.3 magnitúdójú földrengés Dél-Olaszországban...: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usb000ddyk#summary

  VálaszTörlés
 2. Egyszerűen érhetetlen számomra ez a döntés. Egy szélsőséges példát szeretnék párhuzamba állítani L'Aquila esettel kapcsolatban: Egy személy megkérdezi egy ismerősét, hogy hol vásárolhatna magának egy bizonyos tárgyat. Az ismerős elmondja a címet és miután gyakran jár az adott boltba, azt is elmondja "vigyázz magadra, mert sötétedés után veszélyes az aluljáró, amin keresztül kell menni, veszélyes alakok járnak arra". Az érdeklődő napokkal később ér rá elmenni a boltba, és bár szerette volna elkerülni, mégis este ér az aluljáróhoz, ahol megtámadják és tragédia történik. Később kiderül, hogy évtizedek óta nem volt hasonló eset vagy egyéb támadás, de ettől a helyszínt a naponta arra járőröző rendőrök is veszélyesnek tartották. Ebben az esetben megnevezhető egy személy, aki elkövette a bűnt, de azt is felelősségre kellene vonni, aki épp azt a boltot tanácsolta, annak ellenére, hogy tudta veszélyes arra járni? Ugyanakkor az áldozat is tudta, hogy mit kockáztat? Akkor ő miért nem hibás? Azért mert ő az áldozat?
  A kérdés tehát a Földet miért nem ítélik el? Azért mert a jog szerint nem büntethető? Mi értelme a ennek a cirkusznak? Egyszerűen érthetetlen számomra, hogy a perben résztvevő ügyész és bíró, hogyan tudnak azonosulni ezzel az ítélettel? A bírói hatalomnak, mint független pillére az államnak, véleményem szerint élni kellene a függetlenséggel és kimondani, hogy jogilag nagyon nehéz értelmezni az ügyet. Számomra az is meglepő, hogy ilyen hamar ítéletet hoztak.
  Teljesen egyetértek a bejegyzés gondolataival, nagyon rossz az üzenete ennek az ügynek és beláthatatlanok a következményei.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A Te példádat használva én ezt az ügyet az olvasott cikkek alapján úgy értelmezem, hogy pont arról van szó, hogy az ismerős nem azt mondta, hogy "vigyázz, veszélyes lehet", hanem azt, hogy "nem lesz semmi probléma". Ennek alapján azt gondolom, hogy jogos felelősségre vonni az érintett személyeket. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy egyet értek az itélettel, vagy egyáltalán a perrel. Nem értek a joghoz, nem tudom, hogy a tudosók mulasztása, illetve a lakosság alaptalan megnyugtatása kimerití-e a gondatlan emberölést, az én olvasatomban nem. Bár túlzottnak tartom az ítéletet, arra jó ez a per, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy kidolgozzák, hogy a jövőben hogyan kommunikáljanak egy potenciális veszélyt a lakosság felé. Ahogy Szabolcs is említette erre mindenképp szükség van.
   Ami a tudósokat illeti, remélem, hogy a per újratárgyalása nem L'Aquilában lesz, mert ott nem hiszem, hogy számíthatnak fair ítéletre.

   Törlés
  2. Szia Ritu,
   valóban kicsit félreérhető a példám. Bocsánat. Én sem tudom,hogy kimeríti-e a gondatlanságból elkövetett emberölés tettét az amit mondtak, de abban biztos vagyok, hogy amennyiben igen, akkor akár felelősségre lehet vonni azt is, aki megépítette az összedőlt épületeket és azokat is akik átvették például a hatóság részéről és azt is aki beköltözött, úgy,h nem ellenőrizte, hogy a családja biztonságos házban lakik-e egy olyan országban, ahol köztudottan nagy a földtani veszélyeztetettség,de ez nem fog megoldani semmit. A jövőben amennyiben azt javasolják majd a tudósok,h mindenki hagyja el a várost és végül nem történik semmi, akkor meg azért vonják majd őket felelősségre, mert fölöslegesen kezdeményeztek evakuációt?
   Sajnos ez a per az ellenkezőjét szolgálja, mint amit kellene. Mindenki megnyugszik,h meg vannak a bűnbakok és kész. Már három éve történt az eset és nem arról beszélünk,h Olaszország ma világelsővé válik a tudománykommunikációban, vagy új földrengés biztos ház alapok építésébe kezdtek volna, vagy növelték volna az oktatás költségvetését a földtudományi területen. Sőt éppen ellenkezőleg. Az INGV-t az összeomlás fenyegeti azáltal, hogy több tucat szakembernek jár le a szerződése és még mindig nem tudják,h kötnek-e velük újabbat. Ha elküldik őket, akkor pedig nem lesz aki figyelje és feldolgozza az adatokat.
   Én közel sem a kommunikáció fejlesztésében látom a megoldást. Attól még összedőlnek a házak, hogy cizelláltan mondjuk el az embereknek,h fogalmunk sincs mikor, hol, mekkora földrengés lesz. Megfelelő épületeket kell építeni, oktatni és felkészíteni a lakosságot.

   Törlés
  3. "Sajnos ez a per az ellenkezőjét szolgálja, mint amit kellene. Mindenki megnyugszik,h meg vannak a bűnbakok és kész."
   Miután átgondoltam amit írtál, ezzel sajnos egyet kell értsek. A sajtóban már régen nem hír, az emberek nagy része valószínűleg már el is felejtette, így a politikusokon illetve az egyébb döntéshozó szerveken sincs nyomás, hogy bármin változtassanak. Ennek ellenére reménykedem, hogy ennek a pernek hosszú távon még lehetnek pozitív hatásai.
   Amit még hozzá tennék az utolsó mondatodhoz, hogy véleményem szerint szükség van arra is, hogy kidolgozzák meddig terjed a tudosók jogi felelőssége. Más szakmákban, pl. orvosok vagy akár targoncavezetők esetében szerintem könnyebb megállapítani, hogy hibáztak-e vagy megtettek-e mindent amit csak tudtak, és annak ellenére meghalt valaki. A tudósok esetében ez nem ilyen egyszerű, hiszen van, hogy -ahogy írtad- kitelepítik a fél várost és mégsem történik semmi, vagy legjobb tudásuk szerint úgy látják, hogy nem szükséges a kitelepítés és mégis meghal valaki. Ezért írtam először, hogy egyetértek azzal, hogy felelősségre vonják őket, és kivizsgálják, hogy valóban megtettek-e mindent, ami szakmailag lehetséges, és hogy az emberek halála ténylegesen az ő mulasztásukhoz kapcsolható-e. Sajnos a bíró úgy látta, hogy igen, és ebben is igazat adok neked, hogy ennek beláthatatlan következményei lehetnek.

   Törlés
 3. Sziasztok!

  A ledőltek helyére nem tudom, milyen épületeket emeltek, gyanítom, azok se mind rengésbiztosak. Jelen gazdasági helyzetben kizárt, hogy az olasz állam tudná finanszírozni akár csak a középületek átépítését, megerősítését, a magánemberekről nem is beszélve. Ettől függetlenül igazad van Balázs, hogy az építményekre engedélyt adóknak nagy a felelőssége (szerintem nekik az egyik legnagyobb).
  Ami nagyon fontos probléma - említed is - hogy nem lehet pontosan előrejelezni, veszélytérképet készíthetünk, esélyeket latolgathatunk, de ennyi. Ami ezzel a baj, hogy ezt nem ismer(het)ik be, mert veszélyes. A népnek bíznia kell valamiben/valakiben. Ha a sok tudós a rengeteg műszerével arra jó - gondolhatnák - hogy ne tudjon semmi biztosat mondani, akkor minek fizetni őket? Mire vannak? Ennyi erővel azt a pénzt fordíthatnák lakásépítésre, az emberek meg menjenek a Sz. Péter bazilikába imádkozni, az is van olyan hatásos.
  Mindezzel csak azt akarom mondani, amíg a tudomány, a tudósok amolyan elszigetelt, emelkedett kasztnak tűnnek, akik teljesen más nyelven beszélnek, más síkon léteznek, mint a 'közemberek', miközben sokan elvárják tőlük, hogy mindent tudjanak, értsenek, addig az ilyen problémák nem szűnnek meg.
  Rita, igazad van, hogy lehetne egy olyan szabályozást alkotni, mint pl. ami az orvosokra vonatkozik. Ez elméletben működhet is, csakhogy nagyon ingoványos talaj ez. A döntéshozók és a kutatók körének nagyon kicsi a metszete, felelősséget egyik se vállal. Egyik a tudományos karrierjét félti, a másik meg a következő választásokra gyúr. Emellett, mint már Ti is írtátok, pontosan előrejelezni lehetetlen. Mi lehet a megoldás?
  Szerintem a japán példa lenne követendő. Már egész kis kortól, általános alsó tagozattól (vagy óvodától) felkészíteni a gyerekeket arra, milyen veszély leselkedik rájuk. Beléjük nevelni, hogy mit kell tenni katasztrófahelyzetben. /Sajnos ehhez japán fegyelem is kellene. Hihetetlen volt látni, hogy a Tohoku rengés 5-ös utórengései alatt rendben, sorokban vonulnak vízért az emberek, nincs tülekedés, kavarodás./
  Felkészíteni a népet, hogy igen, lehet ilyen, több is, máshol is, mindezt úgy, hogy elkészíteni a lehető legpontosabb veszélytérképet, hozzá intézkedési terveket, ezeket viszonylag sűrűn frissíteni. A kitelepítések és hasonlók ügyét meg egy geológusokból, geofizikusokból, katasztrófavédelmi szakemberekből, építészekből és bürokratákból (a szó jó értelmében) álló, az államtól, pártoktól minél inkább független és folyamatosan cserélődő csoportra kellene bízni. Ugyanakkor az általuk veszélyesnek meghatározott területen csak az általuk kiadott, vagy elfogadott engedéllyel lehessen azután építkezni. Rita, talán ez lehetne az, amit írtál, hogy valami/valaki felelősségre vonható legyen. De csak a csoport, nem a tagjai külön.

  Balázsnak igaza van, a természeti katasztrófák kapcsán is túl emberien gondolkozunk, még mindig nagyon is elfogadott a Talio-elv. De a bosszú nem oldja meg a helyzetet, az igazi tettest nem lehet büntetni, hovatovább nem is érdemel büntetést, csak az emberi törvények szerint, amik a természetre meg nem vonatkozhatnak.

  Persze mindezek a mai, pénzalapú kapitalista, sokszor neoliberális világrendben úgyis üres szavak maradnak a legtöbbször, mert csak pénz, pénz és pénz kell hozzá, úgy gondolják nagyon sokan. Pedig a nevelés elkezdése, a más fejével gondolkodás lehetőségének megteremtése alapvetően nem pénz kérdése...

  VálaszTörlés
 4. Íme egy kis friss infó. :-)
  Gázkibocsájtás zajlik a Mt. St. Helens tűzhányón.
  Itt vissza is nézhetők a kameraképek:
  http://webcams.images.alaska.edu/webcams/st_helens_hi_res#last24
  Minden jót. :)

  VálaszTörlés